CONTACTGEGEVENS

Prinses Irenelaan 2a
4141 ES Leerdam
0345-614977
hobbit@obsdehobbitstee.nl

Meer

Directie

Robin Bieren

 

Sinds 1 augustus 2015 ben ik (Robin Bieren) de (eindverantwoordelijk) clusterdirecteur van alle openbare en bijzonder neutrale scholen binnen de gemeente Leerdam. Samen met Janke Wagenaar, Jan Donga en Gert Kooman vormden wij de clusterdirectie, nadat o2a5 het ‘anders organiseren’ handen en voeten had gegeven. Janke Wagenaar had als clusterdirecteur als stamschool De Hobbitstee, Jan Donga de beide locaties van Het Mozaïek, Gert Kooman De Wilgenhoek en ondergetekende de beide locaties van De Verrekijker. De clusterdirectie heeft de verantwoording over alle openbare en bijzonder neutrale scholen binnen onze gemeente.

 

Na het vertrek van Gert Kooman, het samenvoegen van beide Mozaïek-locaties en de start van KC Het Kristal is er gekozen voor een nieuwe verdeling van de directies. Janke heeft, zoals u weet, De Wilgenhoek en Het Kristal onder haar hoede genomen.  Jan Donga Het Mozaïek en ondergetekende heeft naast beide Verrekijkers ook de school van uw kind(eren) als stamschool. Ben Kennedie heeft de verantwoording over een aantal projecten binnen het cluster.

 

Met het vertrek van Janke verliest de school ook haar bekende gezicht. Een bevlogen collega met hart voor onderwijs en vernieuwende ideeën. Door de vorming van een clusterdirectie zal zij op de achtergrond echter nog steeds haar bijdrage leveren, zoals wij voor alle scholen doen.

 

Zelf ben ik vanaf 2006 t/m 2015 meerscholendirecteur geweest in de gemeente Molenwaard. Na de reorganisatie ben ik in 2015 geplaatst in Leerdam. Vorig schooljaar had ik de beide Verrekijkers onder mijn hoede en nu komt daar de Hobbitstee bij. Ik heb de overtuiging, dat hetgeen wij doen altijd in dienst moet staan van de kinderen. Leerkrachten hebben de verplichting om vanuit hun intrinsieke motivatie kinderen zo optimaal mogelijk te laten leren. Zoek naar de verborgen talenten en geef ze handvatten om te kunnen en te durven leren. Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. We hebben immers een gezamenlijk belang. Uw kind(eren) voorbereiden op een mooie toekomst! 

 

In verband met mijn aanwezigheid op meerdere scholen hebben we ervoor gekozen een directieaanspreekpunt te benoemen. Cornélie Bogerd zal deze rol op school gaan vervullen. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag ambulant. Zelf ben ik in principe op dinsdag, woensdag en donderdag op De Hobbitstee. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Cornélie of mij. Bellen (06-41625745) of mailen (leerdam@o2a5.nl) kan ook.

 

e-mail: leerdam@o2a5.nl

 


Locatiehoofd en intern begeleider

Cornélie Bogerd


Mijn naam is Cornélie Bogerd en ik werk met ongelooflijk veel plezier op de Hobbitstee. De laatste jaren sta ik in groep 8 en ik vind dit dan ook fantastisch. Daarbij ben ik ook intern begeleider. Ook vind ik het leuk om bezig te zijn met school video interactie begeleiding en het coachen van collega’s. De komende periode zal er veel voor mij veranderen. Ik zal niet meer voor groep 8 staan maar ook drie dagen aanspreekpunt/locatiehoofd zijn op de Hobbitstee. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging! 


e-mail: cbogerd@obsdehobbitstee.nl


Groep 1a en 3

Hannie Bats

 

Mijn naam is Hannie Bats en ik ben al heel lang werkzaam op de Hobbitstee. Ik geef twee dagen les aan de allerkleinste in groep 1a en ik geef ook nog twee dagen in de week les aan groep 3. 

 

Ik ben heel blij dat ik op de Hobbitstee werk, omdat ik hele leuke collega’s heb, waar ik altijd bij terecht kan en zij bij mij.


e-mail: hbats@obsdehobbitstee.nl


Groep 1/2 b

Trudy van den Berg


Ik ben Trudy van den Berg en ik ben twee dagen de juf in de onderbouw. Dit jaar geef ik met veel plezier les aan groep 1/2 b.

 

Het is geweldig om te zien hoe origineel en creatief jonge kinderen zijn. Daarnaast zijn ze nog zo heerlijk onbevangen!

 

Het is vooral leuk om te zien hoe de kinderen samen leren hoe het allemaal werkt op onze basisschool. Ze ervaren hoe leuk het is om met elkaar te tekenen, te knutselen, te zingen, te gymmen, te spelen, te luisteren naar verhalen en soms al een beetje te kunnen lezen en schrijven.

 

e-mail: tvdberg@obsdehobbitstee.nl


Groep 1/2 b + c en onderbouwco÷rdinator

Renee van der Lee


Mijn naam is Renee van der Lee. Ik ben dit jaar werkzaam in de onderbouw als groepsleerkracht en bouwcoördinator. Ik vind het heel erg leuk om met jonge kinderen te werken. Ze zijn eerlijk en enthousiast. Het is fijn om een goede basis te kunnen leggen voor de toekomst.

 

Ik vind het heerlijk om creatief bezig te zijn met kinderen. Voorlezen en rekenen vind ik ook erg leuk. Ik vind het een uitdaging om voor elk kind de juiste leeromgeving te creëren. Elk kind is bijzonder. Aan mij de taak om alle kinderen uit te laten blinken met hun talent.

 

e-mail: rvdlee@obsdehobbitstee.nl


Groep 1/2 c

Maureen Schellaars


 

Mijn naam is Maureen Schellaars en ik mag de komende tijd Lilian vervangen. De ene week zal ik vier dagen en de andere week drie dagen de juf van groep 1/2 C zijn. Ik vind het heel fijn om met kleuters te werken, want ze zijn zo spontaan en leergierig!

 

Ik heb onderzoek gedaan naar hoe muziek in samenhang met andere leergebieden kan worden aangeboden. Door kinderen nieuwe stof aan te leren in samenhang met muziek, zullen ze dit beter onthouden. Hier zal ik dan ook extra aandacht aan besteden. Naast het aanbieden van muziek, vind ik het leuk en belangrijk om de kinderen regelmatig voor te lezen. Het is zo mooi om te zien hoe het de taalontwikkeling stimuleert en ze er tegelijkertijd enorm van genieten!

 

e-mail: mschellaars@obsdehobbitstee.nl


Groep 3

Riquet van Stijn

 

Ik ben Riquet van Stijn en ik ben de juf van groep 3 op maandag, donderdag en vrijdag. Ik doe dit samen met mijn collega Hannie.

 

Ik heb veel affiniteit met jonge kinderen. Ze maken in een korte tijd grote sprongen in hun ontwikkeling. Het is boeiend om een kind te begeleiden van een kleuter naar een 'groep 3 kind'. Het werk geeft me veel plezier en voldoening, geen dag is hetzelfde en ieder kind is uniek!

 

 

 

 

e-mail: rvstijn@obsdehobbitstee.nl


Taalco÷rdinator

Ria Versteegh

 

Mijn naam is Ria Versteegh en ik ben op De Hobbitstee een dag werkzaam als taalcoördinator. Daarnaast werk ik twee dagen als leerkracht op Het Kristal.

 

Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft welkom te zijn bij mij in de klas en dat we met elkaar plezier beleven aan het onderwijs van elke dag.Als taalcoördinator ben ik op De Hobbitstee bezig met mijn passie: taal en lezen. Op dit moment zijn we binnen de school druk bezig ons woordenschatonderwijs te verbeteren en ook het vasthouden en vergroten van de leesmotivatie bij kinderen is een groot aandachtspunt. De boekenhoek in de hal draagt daar zeker al aan bij!

 

Onderwijs is mijn passie! Ik word blij van kinderen, die onder mijn/onze hoede opbloeien en daardoor vaardiger, sterker en gelukkiger in het leven staan. 

 

e-mail: rdboef@obsdehobbitstee.nl


Groep 4

Judith Versluijs

 

Mijn naam is Judith Versluijs, samen met Heleen Wolthuis geef ik les in groep 4. Ik ben op maandag, donderdag en vrijdag in de klas.

 

Kinderen lesgeven vind ik waardevol, omdat ze nog open staan voor nieuwe dingen. Ik vind het het een uitdaging om de kwaliteiten van kinderen naar boven te halen. Kinderen zijn puur en eerlijk, dit maakt het werken voor mij in het in het basisonderwijs leuk en interessant. In groep 4 gaan we vervolgstappen zetten met het technisch lezen. Spelling en taal zijn nieuwe vakken voor de kinderen.

 

Kinderen moeten zich veilig voelen op school en graag naar school komen. Een goede basis voor de toekomst.

 

 

e-mail: jveijkeren@obsdehobbitstee.nl


Groep 4

Lize Laponder

 

Mijn naam is Lize Laponder en ik kom volgend schooljaar het team versterken. Hier heb ik heel veel zin in. Op woensdag, donderdag en de vrijdagochtend werk ik in groep 4, vrijdagmiddag werk ik samen met juf Karen in groep 5.

 

Ieder kind doet ertoe, wil leren en kan excelleren. Om dat te bereiken streef ik ernaar dat elk kind zich veilig voelt, zichzelf mag en kan zijn. Ik vind het daarom belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een positieve omgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Ieder kind is uniek!


Groep 4

Heleen Wolthuis


Mijn naam is Heleen Wolthuis. Met mijn collega Judith werk ik dit jaar in groep 4 op de Hobbitstee.

Mijn favoriete vakken zijn geschiedenis, schilderen en tekenen. Het is leuk, een combinatie te maken waardoor de kinderen bij mij in de klas ook veel kunstgeschiedenis mee krijgen.

 

We schrijven in onze klas graag verhalen. Ik vind het geweldig om te zien hoe kinderen daar hun fantasie bij kunnen inzetten. Het begeleiden van het schrijfproces doe ik met veel plezier. Het schrijven, voorlezen, herlezen, schrappen en herschrijven kost veel tijd en moeite maar uiteindelijk blijven er kleine pareltjes over waar de schrijvers trots op zijn en voldoening uit halen.

 

Ik vind het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun eigen talenten te leren kennen en er ook in de klas mee aan het werk kunnen. We streven naar een fijne, ongedwongen sfeer in de klas, waar ieder kind gezien wordt en zich op zijn plekje voelt.


e-mail: hwolthuis@obsdehobbitstee.nl


Groep 5

Elfride Vonhof

 

Mijn naam is Elfride Vonhof. Ik werk dit jaar als juf van groep 5 samen met mijn collega Karen en ik ben de juf van onze Plusklas.

 

In de Plusklas komen op dinsdag leerlingen bij elkaar die meer uitdaging en verdieping nodig hebben. Wij werken dan met materialen die speciaal voor deze kinderen ontwikkeld zijn, maar ook aan projecten waarbij de leerlingen veel eigen initiatief kunnen tonen. Ingewikkelde rekenproblemen en taalactiviteiten staan ook op het programma.

 

Het is ontzettend leuk om te zien waartoe kinderen zelf in staat zijn met een klein beetje steun en support van mij. Hun enthousiasme stimuleert mij steeds weer om nieuwe uitdagingen aan te gaan!

 

 

 

 

 

e-mail: evonhof@obsdehobbitstee.nl


Groep 5

Karen Looijen

 

Mijn naam is Karen Looijen. Als juffrouw van groep 4/5 geef ik les op maandag tot en met donderdag. Ik vind het leuk om aan een combinatiegroep les te geven, omdat de kinderen hierdoor zelf leren denken, oplossingen te zoeken, initiatief te nemen en hulp te vragen aan een ander als iets toch niet lukt. Ik raak enthousiast wanneer ik zie dat de kinderen van groep 5 als ‘ervaringsdeskundigen’ hulp bieden aan groep 4.

 

Voor mij als leerkracht is het met twee kleinere groepen makkelijker om te zien welke kinderen de stof al beheersen. Kinderen voelen heel goed aan dat de instructie het moment is dat zij de aandacht van de juf hebben. Daarna werken zij zelfstandig en geeft de juf instructie aan de andere groep. Tenslotte volgen na de klassikale instructies, de verlengde instructies voor beide groepen aan de instructietafel.  

 

Niet alleen de beide groepen zijn nieuw voor elkaar, maar ik ben als juffrouw ook nieuw voor de kinderen. We gaan er samen voor zorgen dat we een team worden en laten we aan elkaar zien dat we goed kunnen samenwerken en kunnen leren van elkaar. 

 

e-mail: karenlooijen@obsdehobbitstee.nl


Groep 5/6

Anja van Geffen

 

Mijn naam is Anja van Geffen en ik ben de juf van groep 5/6. Samen met mijn collega's mag ik mij gelukkig prijzen deel uit te maken van het actieve leuke team van de Hobbitstee. Met plezier geef ik les aan groep vijf. Mijn lievelingsvakken zijn rekenen en gym. Daarnaast vind ik het leuk om kinderen dingen te leren met behulp van de computer.

 

Het geeft mij energie om 's morgens de kinderen met een glimlach om hun mond binnen te zien komen. Tijdens de lessen is het steeds weer een mooie ervaring om te zien hoe serieus kinderen met hun werk bezig zijn. En hoe blij ze zijn als ze een ingewikkeld vraagstuk hebben opgelost. Regelmatig hoor je dan ook: "Ooh juf, nu snap ik het!"

 

e-mail: avgeffen@obsdehobbitstee.nl


Groep 6

Wendy Biemans

 

Ik ben Wendy Biemans en ik sta voor groep 6. Ik draag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van deze kinderen. Ik vind het mooi en het geeft mij tevens een dankbaar gevoel om te zien hoe een kind kan groeien. Daar krijg ik energie van!

 

Mijn lievelingsvakken zijn rekenen en muziek. Expressievakken vind ik erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierin kan ieder kind zich op zijn manier uiten.

 

Wat ik ook belangrijk vind is de sfeer in een groep. De sfeer in een groep is medebepalend voor de leerprestaties van kinderen. Daarom heb ik de Kanjertraining (sociale vaardigheden) hoog in het vaandel staan.

 

e-mail: wniesthoven@obsdehobbitstee.nl


Groep 6

Marie-José van Scheijndel


 

Mijn naam is Marie-José. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op de Hobbitstee. Ik werk op vrijdag in groep 6, samen met Wendy. De afgelopen jaren heb ik al op verschillende scholen gewerkt en ben blij nu deel te mogen uitmaken van het team.

 

Ik werk op maandag en woensdag ook bij TaalRijk in de Jenaplanschool de Wilgenhoek. Daar geef ik taalonderwijs aan kinderen uit heel Leerdam die daar extra ondersteuning in nodig hebben.

 

Mijn specialiteit is taal. Ik vind het heel belangrijk dat een kind de Nederlandse taal goed beheerst en daardoor verder komt in zijn ontwikkeling. Ik vind lezen en voorlezen dan ook heel erg leuk en belangrijk om te doen en te stimuleren.

 

Verder hoop ik dat de kinderen een fijne tijd op de basisschool hebben. Het plezier staat bij mij voorop. Van daaruit kan een leerling zich optimaal ontwikkelen. Kinderen op een positieve manier benaderen is wat ik steeds voor ogen houd.

 

Ik hoop er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken.

 


e-mail: mjvanscheijndel@obsdehobbitstee.nl

 


Groep 7

Alexander Caspers

 

Hallo ik ben Alexander Caspers. Ik mag dit jaar wederom groep 7 bemannen. Het is een leuke uitdaging om zoveel leerlingen in één klas les te geven.

Met- en van elkaar leren, maar juist ook verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig kunnen werken zullen dit jaar nog meer nadruk krijgen. Een goede sfeer in de klas alsmede balans tussen inspanning en ontspanning zijn voor mij belangrijke elementen in het het hedendaagse onderwijs.

Samen met mijn collega Judith, gaan we er weer een leuk en vooral leerzaam jaar van maken. En zoals altijd blijft mijn motto: als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Ik heb er zin in!

 

e-mail: acaspers@obsdehobbitstee.nl


Groep 7

Coen Warnik

 

Nu duidelijk is dat ik ook het komend schooljaar op De Hobbitstee werk, is het hoog tijd dat ik me aan u voorstel:

 

Mijn naam is Coen Warnik, ik ben gehuwd, heb twee dochters, woon in Gorinchem en werk al heel lang in het onderwijs. Eerst heel lang op diverse scholen in Schiedam en vanaf 2001 in Heukelum, tot aan dit jaar. In die hele tijd heb ik flink wat ervaring opgedaan; ik heb gewerkt in de onderbouw, wat langer in de middenbouw en vooral in de bovenbouw.

 

Het lijkt me verschrikkelijk leuk om, naast een middag in de bovenbouw, weer terug te komen in de onderbouw (groep 3).

 

Naast het werk kan het voorkomen dat u me eens tegenkomt op het voetbalveld (ik speel bij de veteranen van GJS) of dat u een tekening of schilderij ziet van mijn hand. Dat zijn twee favoriete hobby’s van me.

 

Het echte kennismaken zal echter vooral plaats moeten vinden in het nieuwe schooljaar, in groep 3 of in groep 7; ik verheug me erop.


Groep 8 en bovenbouwco÷rdinator

Christel Bongers

 

Ik ben Christel Bongers en ik ben dit jaar vijf dagen per week de leerkracht van groep 8! 

 

Iedere groep heeft zijn charme, maar wat ik zo leuk vind aan de bovenbouw is dat ze steeds meer af gaan op hun mening en ideeën. Hun beeld van de wereld verandert en ik vind het interessant om daarover in gesprek te gaan met de leerlingen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk hoe de kinderen met elkaar omgaan. Ook hier besteed ik veel tijd aan in de klas.

 

Ik was vroeger zelf al vaak bezig met cijfertjes. Rekenen is nog steeds één van mijn favoriete vakken, maar ook de zaakvakken (wereldoriëntatie) vind ik erg leuk om te geven. Ook Engels geef ik graag in groep 8.

 

Naast het lesgeven probeer ik de website en Facebook-pagina zo up-to-date mogelijk te houden, ben ik de bovenbouwcoördinator en ben ik gedragsspecialist op de Hobbitstee!

 

e-mail: cbongers@obsdehobbitstee.nl


Onderwijsassistent

Peltina Kon

 

Ik ben Peltina Kon en ik werk als vrijwilliger als onderwijsassistent op de Hobbitstee. Als onderwijsassistent ondersteun ik de leerkrachten in de klassen. Op dit moment ondersteun ik bijna alle groepen op de Hobbitstee.

 

Ik heb vooral veel affiniteit met het jongere kind. Het is mooi om te zien hoeveel de kinderen spelenderwijs leren en hoe snel ze nieuwe dingen oppakken.

 

e-mail: pkon@obsdehobbitstee.nl


ConciŰrge

Jacqueline Wijk en André van 't Pad

 

Wij zijn Jacqueline Wijk en André van ’t Pad. Sinds 1994 zijn wij bij de Hobbitstee betrokken. Eerst alleen als ouder en de laatste jaren ook als conciërge. Op de maandag, woensdag- en vrijdagochtend kun je mij (Jacqueline) ergens in of rond om de school tegen komen. Ik probeer het team te ondersteunen zoveel en waar ik kan. Van kleine reparaties tot huishoudelijk werk en van het bijhouden van het schoolplein tot kopieerwerk, een echte duizendpoot. Voor de ‘grotere’ klussen en het ‘zware’ werk helpt André mij. Verder houden wij van een heleboel dingen o.a. badminton, klussen, gezelligheid en we zijn ook altijd in voor een grapje.


Overblijfco÷rdinator

Haydie Klemann

 

Mijn naam is Haydie Klemann uit Leerdam. Ik coördineer met veel plezier het overblijven op de Hobbitstee. Samen met een zeer enthousiast en gekwalificeerd team van overblijfkrachten, verzorgen we vier keer per week de tussenschoolse opvang. Deze functie omvat onder andere het begeleiden van de overblijfouders, het verzorgen van een correcte administratie en het plannen van allerlei bijbehorende activiteiten.

 

Regelmatig doen we ook wat extra's voor en met de kinderen, zodat ze continu genieten van het belangrijke rustmomentje tijdens de drukke schooldagen. Met veel bezieling en inzet hoop ik nog lang voor de Hobbitstee, maar vooral voor alle kinderen, hun vertrouwde aanspreekpunt te zijn.

 

Kinderen zijn creatief, inspirerend en geven me enorm veel positieve energie. Mede daarom ben ik blij, om me als ouder op deze bijzondere manier voor de school te kunnen inzetten.

 

e-mail: p.klemann@chello.nl


Administratief medewerker

Nanda Ellens

 

Mijn naam is Nanda Ellens en ik woon samen met mijn man en twee zoons in Asperen. Al een paar jaar ben ik administratief ondersteuner bij OBS de Rietput in Heukelum en sinds februari 2013 werk ik in een zelfde functie ook op de Hobbitstee. Op de Hobbitstee werk ik een ochtend per week (meestal de dinsdagochtend) waarin ik Janke help met de (financiële) administratie. Daarnaast ondersteun ik Haydie bij de TSO-administratie. Hoewel beide scholen onderdeel zijn van O2A5 zijn ze toch verschillend en dat maakt mijn werk zeer afwisselend. Als van oorsprong Leerdamse voel ik me welkom en thuis op de Hobbitstee.

 

e-mail: oop@obsdehobbitstee.nl