CONTACTGEGEVENS

Prinses Irenelaan 2a
4141 ES Leerdam
0345-614977
hobbit@obsdehobbitstee.nl

Meer

Methodes

Methodes

 

De volgende methodes gebruiken wij op onze school.

 

Vak

Methodes

Toetsinstrumenten

Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven

Kleuterplein

Ontwikkelingsmaterialen

Software

Hoeken

CITO Taal voor kleuters

CITO Ordenen voor kleuters

Signaleringslijst van Kleuterplein

Taal, spelling en woordenschat

Kleuterplein

Lijn 3

Taal Actief

CITO Taal voor kleuters (groep 1 – 2)

CITO Spelling (groep 3 – 8)

Methodegebonden toetsen (groep 3 – 8)

CITO Entreetoets (groep 7)

CITO Eindtoets (groep 8)

Aanvankelijk, technisch en voortgezet technisch lezen

Kleuterplein

Lijn 3

De Leeslijn

Kleutersignalering

Lettertoets

CITO DMT

CITO AVI

Protocol Leesproblemen – Dyslexie

Begrijpend lezen / luisteren

Nieuwsbegrip XL

CITO Begrijpend lezen (groep 4 – 8)

CITO Begrijpend luisteren (groep 3 - 7)

Rekenen

Kleuterplein

Pluspunt

De Rekentuin

CITO Ordenen voor kleuters (groep 1 – 2)

CITO Rekenen en Wiskunde (groep 3 – 8)

Methodegebonden toetsen (groep 3 – 8)

CITO Entreetoets (groep 7)

CITO Eindtoets (groep 8)

Schrijven

Handschrift

Observatielijst leerkrachten

Aanvang tweede helft groep 3 – groep 8

 

Verkeer

Kleuterplein

School op Seef

Oefeningwerkboek voor het schoolverkeersexamen

Landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (groep 7)

Engels

The Team On the Move

The Team In Action

Methodegebonden toetsen (groep 7 – 8)

Geschiedenis

Kleuterplein

Speurtocht

Gastlessen

Kleuterplein groep 1 – 2

Methodegebonden toetsen (groep5 – 8)

Aardrijkskunde

Kleuterplein

De Blauwe Planeet

Kleuterplein groep 1 – 2

Methodegebonden toetsen (groep 5 – 8)

Natuur en techniek

Kleuterplein

Huisje, boompje, beestje

De Buitendienst

Natuniek

Workshops

Kleuterplein groep 1 – 2

Methodegebonden toetsen (groep 5 – 8)

Burgerschap en sociale competenties

Kleuterplein

Kanjertraining

Taakspel

Actief Burgerschap (beleidsnotitie Hobbitstee)

Volginstrument sociale en emotionele vorming (ZIEN 2011)

Volginstrument Kanjertraining

Sociogram

Scholen met Succes

Tekenen en beeldende vorming

Tekenvaardig

Tekenen moet je doen!

Workshops

Kunstgebouw

-

Handvaardigheid

Handvaardig

Handvaardigheid moet je doen!

-

Muziek

Muziek moet je doen!

Muziekles groep 5 in samenwerking met Aurora

-

Drama

Kanjertraining

Podiumdagen

Toneellessen groep 4 door regisseur La Troupe

-

EHBO (vrijwillig)

Jeugd Eerst Hulp A

Boek van het Rode Kruis

EHBO jeugdexamen (groep 8)

Geestelijke stromingen

Heilige Huisjes (NOT)

Erfgoedspoor Leerdam

-

Bewegingsonderwijs

Basislessen bewegingsonderwijs

-

Schoolzwemmen

Laco Berenschot groep 3

Diploma zwemmen