CONTACTGEGEVENS

Prinses Irenelaan 2a
4141 ES Leerdam
0345-614977
hobbit@obsdehobbitstee.nl

Meer

Agenda


Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Archief

Visie

Onze visie

 

De Hobbitstee is een openbare school. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is aandacht voor meerdere godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen. Openbare scholen hebben een gevarieerde schoolbevolking. De school wil daarmee als het ware een samenleving in het klein zijn, met alle uitdagingen en leerervaringen van dien. In het kort komt het er op neer dat wij ons schoolconcept willen definiëren als BOE: Boe staat voor Best Of Everything of eclectisch onderwijs, waarin we uit diverse schoolconcepten de sterkste punten halen die voor onze kinderen leiden tot gemotiveerd leren, zowel op sociaal als op cognitief gebied.

Het openbaar onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en culturen.

 

Download hier het schoolplan 2015-2019.

 

Het pedagogische klimaat op de Hobbitstee

 

Wij proberen als school voor een werk-, leer- en leefklimaat te zorgen waar allereerst kinderen, maar ook ouders en teamleden zich goed bij voelen. Dit betekent dat er in de school voor kinderen een overzichtelijke, rustige en vooral veilige sfeer en omgeving moet zijn. Het is de bedoeling dat kinderen zich op een harmonieuze wijze en zoveel mogelijk op eigen niveau ontwikkelen. Onder ontwikkeling wordt naast een cognitieve groei óók de culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling verstaan. De werkwijze is er op gericht om leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen, zelfstandig te laten werken en te ontwikkelen binnen de drie eerder genoemde ontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de verbale ontwikkeling. Dit alles in een omgeving waarin de leerling rust vindt, op niveau begeleid en uitgedaagd wordt om prestaties te leveren.