Welkom

De Hobbitstee is een openbare basisschool in de gemeente Leerdam. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is aandacht voor meerdere godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen. Openbare scholen hebben een gevarieerde schoolbevolking. De school wil daarmee een afspiegeling van de samenleving zijn. We willen de kinderen voorbereiden op een maatschappij, waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, uiteenlopende waarden en diverse gebruiken. Met alle uitdagingen en leerervaringen van dien.

Het openbaar onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en culturen. Wanneer kinderen als volwassenen hun plaats in de samenleving innemen, moeten zij immers ook samenwerken met mensen van allerlei richtingen en overtuigingen. De openbare school legt hiervoor de basis. Op natuurlijke wijze leren kinderen met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars overtuiging. Iedereen moet zich welkom voelen op onze school. Dit is naast goed onderwijs één van de belangrijkste pijlers van het openbaar onderwijs. De Kanjertraining waarmee wij werken is een leidraad voor ons pedagogisch beleid. Verder staat cultuur hoog bij ons in het vaandel, niet alleen beeldende vorming maar ook muziek, dans, theater en kunst.

Laatste nieuws

Open avond

07 september 2018
Komt u ook naar de Open Avond op donderdag 13 september tussen 19.00 en 21.00 uur? Hier vindt u onze uitnodiging! Tot lees meer...

Welkom op de nieuwe website

04 april 2018
Hoera! Onze nieuwe website is online en vanaf nu kunt u hier weer alle actuele informatie vinden.  lees meer...

Kalender

  • 16 november 2018 11:00 Start Mediamasters 2018
  • 16 november 2018 13:15 Muziekles Aurora groep 5
  • 16 november 2018 09:00 Toneelles La Troupe groep 4
  • 20 november 2018 10:30 Muziekles Popschool groep 1 t/m 3
  • 23 november 2018 13:15 Muziekles Aurora groep 5
  • 23 november 2018 09:00 Toneelles en afsluiting La Troupe groep 4
  • 29 november 2018 19:00 Afsluiting muzieklessen groep 5 Aurora
  • 04 december 2018 08:45 Sinterklaasviering
  • 20 december 2018 17:00 Kerstviering
  • 20 december 2018 08:45 Groep 1 t/m 8 om 12.15 uur uit

naar de volledige kalender...

Hobbitnieuws

Groepsnieuws