Welkom

De Hobbitstee is een openbare basisschool in de gemeente Leerdam. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is aandacht voor meerdere godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen. Openbare scholen hebben een gevarieerde schoolbevolking. De school wil daarmee een afspiegeling van de samenleving zijn. We willen de kinderen voorbereiden op een maatschappij, waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, uiteenlopende waarden en diverse gebruiken. Met alle uitdagingen en leerervaringen van dien.

Het openbaar onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en culturen. Wanneer kinderen als volwassenen hun plaats in de samenleving innemen, moeten zij immers ook samenwerken met mensen van allerlei richtingen en overtuigingen. De openbare school legt hiervoor de basis. Op natuurlijke wijze leren kinderen met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars overtuiging. Iedereen moet zich welkom voelen op onze school. Dit is naast goed onderwijs één van de belangrijkste pijlers van het openbaar onderwijs. De Kanjertraining waarmee wij werken is een leidraad voor ons pedagogisch beleid. Verder staat cultuur hoog bij ons in het vaandel, niet alleen beeldende vorming maar ook muziek, dans, theater en kunst.

Laatste nieuws

Officieel erkende Kanjerschool

09 januari 2019
news_item20190109151921.jpg

We zijn een officieel erkende Kanjerschool! Iedere dag weer werken we er aan om elkaar te vertrouwen, lees meer...

Feestelijke opening 2019

09 januari 2019
news_item20190109151829.jpg

Het jaar 2019 is goed van start gegaan op de Hobbitstee! De school bestaat dit jaar 40 jaar! Op lees meer...

Christmas Food Festival

12 december 2018
news_item20181212160826.jpg

U bent van harte welkom op het Christmas Food Festival van de Hobbitstee op donderdag 20 december! lees meer...

Open avond

07 september 2018
Komt u ook naar de Open Avond op donderdag 13 september tussen 19.00 en 21.00 uur? Hier vindt u onze uitnodiging! Tot lees meer...

Welkom op de nieuwe website

04 april 2018
Hoera! Onze nieuwe website is online en vanaf nu kunt u hier weer alle actuele informatie vinden.  lees meer...

Kalender

    Hobbitnieuws

    Groepsnieuws