Welkom

 

De Hobbitstee is een openbare basisschool in de gemeente Vijfheerenlanden. Op de openbare school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. Onze school heeft geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplicht u dus ook niet om u aan te passen. Op school creëren wij een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling en kijken we met interesse om ons heen. We willen de kinderen voorbereiden op een maatschappij, waarin we te maken hebben met veelzijdige meningen, uiteenlopende waarden en diverse gebruiken. Met alle uitdagingen en leerervaringen van dien.

Het openbaar onderwijs vindt het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en culturen. Wanneer kinderen als volwassenen hun plaats in de samenleving innemen, moeten zij immers ook samenwerken met mensen van allerlei richtingen en overtuigingen. De openbare school legt hiervoor de basis. Op natuurlijke wijze leren kinderen met elkaar om te gaan, met respect voor elkaars overtuiging. Iedereen moet zich welkom voelen op onze school. Dit is naast goed onderwijs één van de belangrijkste pijlers van het openbaar onderwijs. De Kanjertraining waarmee wij werken is een leidraad voor ons pedagogisch beleid. Verder staat cultuur hoog bij ons in het vaandel, niet alleen beeldende vorming maar ook muziek, dans, theater en kunst.

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze school. 

Om uw kind aan te melden, vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via e-mail of telefonisch. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het aanmeldingsproces.

Graag willen wij u erop attenderen dat wij werken met een aannameregulatie, waarbij aanmeldingen zorgvuldig worden beoordeeld op basis van beschikbaarheid.

We vragen u er rekening mee te houden dat voor bepaalde jaren een wachtlijst van toepassing kan zijn. We adviseren daarom tijdig contact met ons op te nemen om uw aanmelding te bespreken en eventuele wachtlijstmogelijkheden te verkennen.Als uw kind voor 1 oktober 2022 is geboren, dan hebben wij helaas geen plaats meer om uw kind op school in te schrijven of op de wachtlijst te zetten. 

Wij zien ernaar uit van u te horen en u verder van dienst te zijn.

 

Kalender

  • 22 juli 2024 Zomervakantie
  • 23 juli 2024 Zomervakantie
  • 24 juli 2024 Zomervakantie
  • 25 juli 2024 Zomervakantie
  • 26 juli 2024 Zomervakantie
  • 29 juli 2024 Zomervakantie
  • 30 juli 2024 Zomervakantie
  • 31 juli 2024 Zomervakantie
  • 01 augustus 2024 Zomervakantie

naar de volledige kalender...