Vertrouwenspersonen

 

Binnen De Hobbitstee zijn twee interne personen aangesteld als vertrouwenspersoon. In geval van vermeende seksuele intimidatie of discriminatie kunnen kinderen of ouders contact opnemen met Karen Looijen of Christel van Dijk-Bongers. Aan de kinderen wordt dit jaarlijks bekend gemaakt door de groepsleerkracht. De kinderen kunnen altijd bij de vertrouwenspersonen terecht. Ook kunt u als ouder contact opnemen met Karen (karenlooijen@o2a5.nl) en Christel (cbongers@o2a5.nl). 

Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon werkzaam voor stichting O2A5. De externe vertrouwenspersoon ondersteunt ons bij de behandeling van problemen en klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag en machtsmisbruik. Klik hier voor de contactgegevens.