ONS PEDAGOGISCH KLIMAAT


 

Wij proberen als school voor een werk-, leer- en leefklimaat te zorgen waar allereerst kinderen, maar ook ouders en teamleden zich goed bij voelen. Dit betekent dat er in de school voor kinderen een overzichtelijke, rustige en vooral veilige sfeer en omgeving moet zijn. Het is de bedoeling dat kinderen zich op een harmonieuze wijze en zoveel mogelijk op eigen niveau ontwikkelen. Onder ontwikkeling wordt naast een cognitieve groei óók de culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling verstaan. Onze werkwijze is er op gericht om leerlingen zoveel mogelijk uit te dagen, zelfstandig te laten werken en te ontwikkelen binnen de drie eerder genoemde ontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de verbale ontwikkeling. Dit alles in een omgeving waarin de leerling rust vindt en op niveau begeleid en uitgedaagd wordt om prestaties te leveren.
 

Op de Hobbitstee heerst een goed pedagogisch klimaat en wij zorgen ervoor dat dit zo blijft door te werken met de Kanjertraining.  
 

Kanjertraining  
 
                                                      

De Kanjertraining is ontwikkeld door drs. Gerard Weide, onderwijzer en psycholoog. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.
Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren. Op de Hobbitstee zijn alle leerkrachten gecertificeerd (of in opleiding) om de Kanjertraining in de klas te geven.

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben 
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig 
Dat hoort zo 
Ik luister wel naar kritiek 

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op 
Doet iemand rot, 
Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer!