Cultuur ... 

 

De Hobbitstee vindt het erg belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. De Hobbitstee wil alle kinderen kansen bieden om hun eigen talenten te ontwikkelen naast hun cognitieve ontwikkeling. 
 

Deze brede ontwikkeling past binnen de vak- en vormingsgebieden van de wet op het basisonderwijs maar kan ook extra worden aangeboden in het kader van de brede schoolgedachte; een school met activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. De beeldende, verbale, lichamelijke, muzikale en intellectuele creativiteit wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Ons motto is dan ook: 'Cultuurkanjers in beweging'!
 

De Hobbitstee vindt het belangrijk dat de leerlingen een breed aanbod aangeboden krijgt op het gebied van cultuur. Dit ligt in lijn met de gedachte van onze algemene visie. Er is op de Hobbitstee ruime aandacht voor kunst en cultuur. In de praktijk houdt dat in dat alle leerlingen op een structurele wijze, wekelijks, jaarlijks of gedurende de schoolloopbaan, in aanraking komen met verschillende vormen van cultuur; onder andere muziek, drama, toneel, beeldende vorming, culturele ankers, zoals glas en het cultureel erfgoed.