... Kanjers ... 

We zijn een officieel erkende Kanjerschool! Iedere dag weer werken we er aan om elkaar te vertrouwen, samen te werken en elkaar te helpen en dit doen we door samen plezier te maken met alle kinderen! We voldoen nu aan alle eisen om een erkende Kanjerschool te zijn en daar zijn we heel trots op! We zijn op de Hobbitstee al lang bezig met de Kanjertraining, maar vanaf dit jaar zijn wij ook een officieel erkende Kanjerschool, omdat wij voldoen aan alle eisen! We hebben een Kanjercoördinator, onze nieuwste leerkrachten worden ook opgeleid tot Kanjerleerkrachten, we volgen om het jaar een opfriscursus, we spreken schoolbreed de Kanjertaal en het allerbelangrijkste... Onze kinderen zijn Kanjers!