ONZE VISIE EN MISSIE 


We hebben de visie en missie van de Hobbitstee vormgegeven in drie kernen. Het kind, de school en de omgeving. In de binnenrand vindt u in iedere kern onze missie (waar wij voor staan en naar handelen) en in de buitenrand vindt u onze visie (wat wij willen laten zien). 

         Onze visie en missie op kindniveau                                                                                     Onze visie en missie op schoolniveau                                      
              

Onze visie en missie op omgevingsniveau