ONS TEAM 


DIRECTIE

 

Robin Bieren

Sinds 1 augustus 2015 ben ik de eindverantwoordelijk clusterdirecteur van alle openbare en bijzonder neutrale scholen binnen de gemeente Leerdam. Samen met Janke Wagenaar en Jan Donga vormen wij de clusterdirectie o2a5 Leerdam en geven we met elkaar leiding aan het totale cluster. 

Ik heb de overtuiging, dat wat wij doen altijd in dienst moet staan van de kinderen. We moeten blijven zoeken naar de verborgen talenten en ze handvatten geven om te kunnen en te durven leren. Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. We hebben immers hetzelfde doel: 

Uw kind(eren) voorbereiden op een mooie toekomst!

In verband met mijn aanwezigheid op meerdere scholen hebben we ervoor gekozen een locatieaanspreekpunt te benoemen. Cornélie Bogerd vervult deze rol op school. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig. Voor vragen kunt u altijd terecht bij ons. 
 

e-mail: leerdam@o2a5.nl

 


LOCATIELEIDER EN INTERN BEGELEIDER


Cornélie Bogerd

Mijn naam is Cornélie Bogerd en ik werk met ongelooflijk veel plezier al heel wat jaren op de Hobbitstee.

Ik ben intern begeleider op onze school en ik vind het leuk om bezig te zijn met school video interactie begeleiding en het coachen van collega’s. Daarnaast ben ik ook locatieleider op de Hobbitstee en daarmee het aanspreekpunt voor het team, de kinderen en de ouders.

De combinatie van intern begeleider en aanspreekpunt vind ik erg leuk. Het werken met leerlingen uit zowel de onder- als de bovenbouw, ouders en het team geeft heel veel afwisseling.

Ik vind het heel erg belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en daar ook mee aan de slag kunnen om deze verder te ontwikkelen. Het is belangrijk dat ieder kind gezien wordt en zich op zijn plek en veilig voelt.

 

e-mail: cbogerd@o2a5.nl

 
  GROEP 1/2A
 

Hannie Bats

Mijn naam is Hannie Bats en ik werk heel graag op de Hobbitstee. Ik geef vier dagen les aan de kleuters van groep 1/2 a.
 

Na veel omzwervingen in de school: groep 1 / 2, groep 6, groep 4, groep 3, ben ik nu weer terug bij de kleuters. En het is weer heel vertrouwd.
 

Kleuters zijn ontwapenend, zeggen wat ze denken en reageren spontaan. Het is fijn om aan deze leeftijdsgroep les te geven.
 

Werken op de Hobbitstee is elke dag een feestje!

 

e-mail: hbats@o2a5.nl


GROEP 1/2B EN ONDERBOUWCOÖRDINATOR

 

Renee van der Lee

Mijn naam is Renee van der Lee. Ik ben werkzaam in groep 1 en 2. Ik vind het heel erg leuk om met jonge kinderen te werken. Ze zijn eerlijk en enthousiast. Het is fijn om een goede basis te kunnen leggen voor hun verdere schoolloopbaan.
 

Daarnaast ben ik werkzaam als coördinator voor de onderbouw. De ontwikkeling van het jonge kind is erg interessant en veelzijdig. Het is leuk om bij de kunnen dragen aan de doorgaande lijn tijdens deze belangrijke basisjaren.
 

Elk kind is bijzonder, dat maakt werken in het onderwijs zo speciaal.
 

Ik geniet elke dag opnieuw!
 

e-mail: rvanderlee@o2a5.nl

  

GROEP 1/2B

 

Trudy van den Berg

Ik ben Trudy van den Berg en ik ben twee dagen de juf in de onderbouw. Dit jaar geef ik met veel plezier les aan groep 1/2 b.

 

Het is geweldig om te zien hoe origineel en creatief jonge kinderen zijn. Daarnaast zijn ze nog zo heerlijk onbevangen!

 

Het is vooral leuk om te zien hoe de kinderen samen leren hoe het allemaal werkt op onze basisschool. Ze ervaren hoe leuk het is om met elkaar te tekenen, te knutselen, te zingen, te gymmen, te spelen, te luisteren naar verhalen en soms al een beetje te kunnen lezen en schrijven.

 

e-mail: tvandenberg@o2a5.nl

 
 

GROEP 3

 

Riquet van Stijn

Ik ben Riquet van Stijn en ik ben de juf van groep 3 op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik doe dit samen met mijn collega Ria Versteegh.

Ik heb veel affiniteit met jonge kinderen. Ze maken in korte tijd grote sprongen in hun ontwikkeling. Het is een uitdaging om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Het werk geeft me veel plezier en voldoening, geen dag is hetzelfde en ieder kind is uniek.

Verder probeer ik als interne cultuurcoördinator iedereen enthousiast te maken voor cultuur en creativiteit in de school. Ook ben ik de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving.

Ik verheug me op het komende schooljaar en ga er samen met de kinderen, de ouders en mijn collega’s een mooie tijd van maken.

 

e-mail: rvanstijn@o2a5.nl

 

GROEP 3, 7 en 8

 

Ria Versteegh

Mijn naam is Ria Versteegh en ik ben op De Hobbitstee werkzaam als taalcoördinator en leerkracht van groep 3 op maandag en dinsdag, op donderdag en vrijdagmorgen sta ik naast juf Christel in groep 8 en op vrijdagmiddag vervang ik meester Alexander in groep 7.

Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft welkom te zijn bij mij in de klas en dat we met elkaar plezier beleven aan het onderwijs van elke dag. Als taalcoördinator ben ik op De Hobbitstee bezig met mijn passie: taal en lezen. Op dit moment zijn we binnen de school druk bezig de nieuwe taalmethode Staal te implementeren en ook het vasthouden en vergroten van de leesmotivatie bij kinderen is een groot aandachtspunt. De boekenhoek in de hal draagt daar zeker al aan bij!

Onderwijs is mijn passie! Ik word blij van kinderen, die onder mijn/onze hoede opbloeien en daardoor vaardiger, sterker en gelukkiger in het leven staan.

 

e-mail: rversteegh@o2a5.nl

 

 

GROEP 4A

 

Judith Versluijs- van Eijkeren

Mijn naam is Judith Versluijs, samen met Bianca Janssen geef ik les in groep 4. Ik ben op maandag en dinsdag in de klas. 

Kinderen lesgeven vind ik waardevol, omdat ze open staan voor nieuwe dingen. Ik vind het een uitdaging om de kwaliteiten van kinderen naar boven te halen. Kinderen zijn puur en eerlijk, dit maakt het werken voor mij in het basisonderwijs leuk en interessant. In groep 4 gaan we vervolgstappen zetten met het technisch lezen. Spelling en taal zijn nieuwe vakken voor de kinderen. 


Kinderen moeten zich veilig voelen op school en graag naar school komen. Een goede basis voor de toekomst. 
 

e-mail: jvaneijkeren@o2a5.nl

GROEP 4A

 

Bianca Janssen


Mijn naam is Bianca Janssen, samen met Judith Versluijs geef ik les aan groep 4A. Ik ben op woensdag, donderdag en vrijdag in de groep.

Ik ben een enthousiaste leerkracht, die zich voor 100% inzet voor iedere leerling. Ik wil leerlingen het vertrouwen geven, het positieve benadrukken en ze uitdagen in een veilige omgeving.

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen op zijn/haar eigen tempo en niveau kunnen ontwikkelen. 

Het contact met kinderen gecombineerd met hun enthousiasme en eerlijkheid zorgt er voor dat ik veel voldoening en plezier uit mijn werk haal.

Door de interactie tussen mij en de kinderen en de kinderen
onderling is elke schooldag anders. 

  

e-mail: bjanssen@o2a5.nl

 

GROEP 4B

 

Karen Looijen

Mijn naam is Karen Looijen. Als juffrouw van groep 5 geef ik les op maandag tot en met vrijdag en op vrijdagmiddag samen met juf Lize.

 

Ik vind het leuk om kinderen zelf naar oplossingen te laten zoeken, leren samen te werken en leren initiatieven te nemen. Dit probeer ik in alle vakken terug te laten komen door middel van verschillende coöperatieve werkvormen die wij op de Hobbitstee vaak gebruiken. Daarnaast vind ik het als leerkracht en als gedragsspecialist waardevol om kinderen te laten ervaren dat zij mogen zijn wie zij willen zijn en dat iedereen zich veilig kan voelen. Door de lessen van de Kanjertraining wordt hier onder andere aandacht aan besteed.

 

Mijn lievelingsvakken zijn taal, spelling en gym. Wanneer de kinderen lekker gaan bewegen, doe ik graag met de kinderen mee! 


e-mail: karenlooijen@o2a5.nl

 


 

GROEP 5 en 7


Anja van Geffen

Mijn naam is Anja van Geffen en ik werk samen met Marie-José in groep 5 en met Alexander in groep 7. Samen met mijn collega's mag ik mij gelukkig prijzen deel uit te maken van het actieve leuke team van de Hobbitstee. Met plezier geef ik les aan groep zes en zeven. Mijn lievelingsvakken zijn rekenen en gym. Daarnaast vind ik het leuk om kinderen dingen te leren met behulp van de computer.
 

Het geeft mij energie om 's morgens de kinderen met een glimlach om hun mond binnen te zien komen. Tijdens de lessen is het steeds weer een mooie ervaring om te zien hoe serieus kinderen met hun werk bezig zijn. En hoe blij ze zijn als ze een ingewikkeld vraagstuk hebben opgelost. Regelmatig hoor je dan ook: "Ooh juf, nu snap ik het!"

 

e-mail: avangeffen@o2a5.nl
 

Groep 5

 

Marie-José van Scheijndel

Mijn naam is Marie-José van Scheijndel. Ik woon in Leerdam en ik heb drie volwassen kinderen. Sinds twee jaar ben ik werkzaam op de Hobbitstee. Ik heb het hier enorm naar mijn zin. 

Ik werk vervolgens ook nog op maandag en woensdag bij de Taaltuin. Daar geef ik taalonderwijs aan kinderen uit heel Leerdam die extra taalondersteuning nodig hebben.

 Afgelopen schooljaar heb ik de groepen 1, 2 en 3 ondersteund in het taal en leesonderwijs op de Hobbitstee. Ik vind het heel belangrijk dat een kind de taal goed beheerst en daardoor verder komt in zijn ontwikkeling. Ik vind lezen en voorlezen dan ook heel belangrijk om te doen en te stimuleren. Ook in de hogere groepen. Lezen is leren!

Komend schooljaar ga ik op de donderdag werken in groep 5. Samen met Anja denk ik dat we een goed team zullen vormen.

Ik geef dan niet alleen taal, maar bijvoorbeeld ook Engels aan de kinderen. En natuur en techniek. Het belooft vast weer een heerlijk, inspirerend en leerzaam schooljaar te worden.

Verder hoop ik dat alle kinderen een fijne tijd op de basisschool hebben. Het plezier staat bij mij voorop. Van daaruit kan een leerling zich optimaal ontwikkelen. Kinderen op een positieve manier benaderen is wat ik steeds voor ogen houd.

Ik hoop er een leuk, gezellig en leerzaam jaar van te maken.

 

e-mail: mvanscheijndel@o2a5.nl
 

GROEP 6


Wendy Biemans-Niesthoven

Ik ben Wendy Biemans en ik sta voor groep 6 en dit jaar doe ik dat samen met Lize. Ik draag mijn steentje bij aan de ontwikkeling van deze kinderen. Ik vind het mooi en het geeft mij tevens een dankbaar gevoel om te zien hoe een kind kan groeien. Daar krijg ik energie van!
 

Mijn lievelingsvakken zijn rekenen en muziek. Expressievakken vind ik erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierin kan ieder kind zich op zijn manier uiten.
 

Wat ik ook belangrijk vind is de sfeer in een groep. De sfeer in een groep is medebepalend voor de leerprestaties van kinderen. Daarom heb ik de Kanjertraining (sociale vaardigheden) hoog in het vaandel staan.

 

e-mail: wniesthoven@o2a5.nl

 

GROEP 6


 Lize Laponder

Mijn naam is Lize Laponder. Ieder kind doet ertoe, wil leren en kan excelleren. Om dat te bereiken streef ik ernaar dat elk kind zich veilig voelt, zichzelf mag en kan zijn. Ik vind het daarom belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een positieve omgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
 

Ieder kind is uniek!

 

e-mail: llaponder@o2a5.nl


  

GROEP 7


  
Alexander Caspers

Hallo, mijn naam is Alexander Caspers en ik werk inmiddels alweer een aantal jaar op OBS de Hobbitstee. Dit schooljaar mag ik weer proberen er samen met de leerlingen van groep 7 een mooi schooljaar van te maken.

Maar wat houdt een “mooi” schooljaar eigenlijk in?

Die vraag is niet gemakkelijk te antwoorden. Daarvoor is iedere groep en ieder kind uniek. Daarnaast krijg je ieder jaar weer te maken met een enorme diversiteit aan uitdagingen. Zowel op leergebied, als gedragsmatig, op sociaal emotioneel vlak, gezondheid, sportiviteit en welbevinden. Daar wil je als leerkracht, samen met je collega’s en ouders, voor zorgen dat ieder kind zich positief ontwikkeld. Als we bij iedere leerling op een van deze, of meerdere vlakken winst kunnen boeken; dan is het jaar voor mij al grotendeels geslaagd.
 

e-mail: acaspers@o2a5.nl

 

GROEP 8 EN BOVENBOUWCOÖRDINATOR

 

Christel Bongers

Ik ben Christel Bongers en ik ben dit jaar vijf dagen per week de leerkracht van groep 8! Op donderdag en vrijdag werk ik samen met Ria en het werkt ontzettend fijn om twee dagen met twee leerkrachten les te geven.  

Iedere groep heeft zijn charme, maar wat ik zo leuk vind aan de bovenbouw is dat ze steeds meer af gaan op hun mening en ideeën. Hun beeld van de wereld verandert en ik vind het interessant om daarover in gesprek te gaan met de kinderen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk hoe de kinderen met elkaar omgaan. Ook hier besteed ik veel tijd aan in de klas.

Ik was vroeger zelf al vaak bezig met cijfertjes. Rekenen is nog steeds één van mijn favoriete vakken, maar de zaakvakken (wereldoriëntatie) vind ik erg leuk om te geven. Ook Engels geef ik graag in groep 8.

Naast het lesgeven probeer ik de website en Facebook-pagina zo up-to-date mogelijk te houden, ben ik de bovenbouwcoördinator en ben ik gedragsspecialist op de Hobbitstee! Ook heb ik pas de cursus tot Kanjercoördinator afgerond en ben ik nu ook anti-pestcoördinator. 

 

e-mail: cbongers@o2a5.nl

  
 

VRIJWILLIGER

 

Peltina Kon

Ik ben Peltina Kon en ik werk als vrijwilliger als onderwijsassistent op de Hobbitstee. Als onderwijsassistent ondersteun ik de leerkrachten in de klassen. Op dit moment ondersteun ik bijna alle groepen op de Hobbitstee.

 

Ik heb vooral veel affiniteit met het jongere kind. Het is mooi om te zien hoeveel de kinderen spelenderwijs leren en hoe snel ze nieuwe dingen oppakken.

 

CONCIËRGE

 

Jacqueline Wijk en André van 't Pad

Wij zijn Jacqueline Wijk en André van ’t Pad. Sinds 1994 zijn wij bij de Hobbitstee betrokken. Eerst alleen als ouder en de laatste jaren ook als conciërge. Op de maandag, woensdag- en vrijdagochtend kun je mij (Jacqueline) ergens in of rond om de school tegen komen. Ik probeer het team te ondersteunen zoveel en waar ik kan. Van kleine reparaties tot huishoudelijk werk en van het bijhouden van het schoolplein tot kopieerwerk, een echte duizendpoot. Voor de ‘grotere’ klussen en het ‘zware’ werk helpt André mij. Verder houden wij van een heleboel dingen o.a. badminton, klussen, gezelligheid en we zijn ook altijd in voor een grapje.

  

OVERBLIJFCOÖRDINATOR

 

Haydie Klemann

Mijn naam is Haydie Klemann uit Leerdam. Ik coördineer met veel plezier het overblijven op de Hobbitstee. Samen met een zeer enthousiast en gekwalificeerd team van overblijfkrachten, verzorgen we vier keer per week de tussenschoolse opvang. Deze functie omvat onder andere het begeleiden van de overblijfouders, het verzorgen van een correcte administratie en het plannen van allerlei bijbehorende activiteiten.

Regelmatig doen we ook wat extra's voor en met de kinderen, zodat ze continu genieten van het belangrijke rustmomentje tijdens de drukke schooldagen. Met veel bezieling en inzet hoop ik nog lang voor de Hobbitstee, maar vooral voor alle kinderen, hun vertrouwde aanspreekpunt te zijn.

Kinderen zijn creatief, inspirerend en geven me enorm veel positieve energie. Mede daarom ben ik blij, om me als ouder op deze bijzondere manier voor de school te kunnen inzetten.

 

e-mail: p.klemann@chello.nl

 


ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

 

 

 

e-mail: