ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


 
Onze medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Charlotte Prigge
Jerry de Bie
Tim Verdier (secretaris)


Personeelsgeleding:
Alexander Caspers
Renee van der Leeden-van der Lee
Hannie Bats (voorzitter)