ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


 
Hallo, wij vormen de medenzeggenschapsraad van OBS de Hobbitstee.


Oudergeleding:
Charlotte Prigge
Tim Verdier (secretaris)
Abdullah Okkuscu


Personeelsgeleding:
Alexander Caspers (voorzitter)
Karen Looijen
Lindy Nelissen

Waarom zit ik in de MR?


Charlotte Prigge:
Mijn naam is Charlotte Prigge en ik ben de moeder van Jade uit groep 5.
Ik zit inmiddels alweer 2 jaar in de medezeggenschapsraad. In het dagelijks leven werk ik als kwaliteitsmanager in de kinderopvang (0-13 jaar) en ben ik pedagoog.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar mijn dochter naar toe gaat.
Daarom vind ik het erg leuk om mee te denken met het pedagogisch klimaat, beleidsstukken en bijvoorbeeld met eventuele veranderingen.

Tim Verdier (secretaris):
Mijn naam is Tim en ik ben trotse vader van Aimée; Zij zit in groep 5 bij juf Anja. Drie jaar geleden ben ik toegetreden tot de Medezeggenschapsraad. Ik denk graag mee met de school om een nog veiliger klimaat te creëren voor kind, leerkracht en ouder. Naast mijn actieve deelname in de Medezeggenschapsraad, verzorg ik ook de notulen van de overleggen.

Abdullah Okkuscu:
volgt binnenkort

Alexander Caspers (voorzitter)
Hallo, ik ben Alexander Caspers. Al 10 jaar "meester" Alexander voor alle leerlingen die in groep 7 zitten of hebben gezeten. Vanaf het moment dat ik in het onderwijs werkzaam ben (20 jaar) heb ik via de MR mijn steentje willen bijdragen aan een goede, gezonde en effectieve organisatie. Zowel op lokaal niveau, clusterniveua als op bestuursniveau denk ik graag mee over hoe we het onderwijs en de organisatie daarom heen zo goed mogelijk kunnen vormgeven.

Karen Looijen
Ik ben Karen Looijen, intern begeleider en leerkracht van groep 4. Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de medezeggenschapsraad. Ik vind het waardevol om als lid van de personeelsgeleding deel uit te maken van de medezeggenschapsraad, zodat ik inspraak heb en mee mag denken op bestuursniveau.

Lindy Nelissen:
Mijn naam is Lindy Nelissen en ik ben leerkracht in groep 1/2. Sinds afgelopen schooljaar ben ik gestart in de MR van de Hobbitstee, maar op eerdere werkplekken heb ik deze rol ook al op mij genomen. Ik vind het waardevol om als leerkracht niet alleen bezig te zijn op klassenniveau maar ook mee denken en beslissen op beleidsniveau.

--------------------------------------------------------------------------------
Openbare documenten:
--------------------------------------------------------------------------------
Notulen 22-06-2023

Agenda 19-09-2023
Notulen 19-09-2023