ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


 
Onze medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Oudergeleding:
Charlotte Prigge
Tim Verdier (secretaris)


Personeelsgeleding:
Alexander Caspers
Karen Looijen
Lindy Nelissen